Klede

دانلود Klede

۴٫۵
651k
30.7 mb
Klede - نمای صفحه 0Klede - نمای صفحه 1
Search for movies & TV series.
Android, Android+
4.4
Free
Klede
651k
30.7 mb
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
نقدهای برنامه
اظهار نظر کنید
رتبه شما:

0

برنامه های مشابه

امنیت کارت اعتباری شما با فعال سازی رمز پویا بانک ملت

4.3 mb

دریافت آسان رمز دوم پویا

11.8 mb

ارتباطات بخش مهمی از زندگی انسان‌ها را تشکیل می‌دهند و ما بر این باوریم که ساده کردن این ارتباطات می‌تواند دنیای بهتری را برای همه ما ایجاد کند.

5.4 mb

در چندین سال اخیر گوشی های موبایل تبدیل به همراه و دستیار شبانه روزی انسان ها شده اند و از طریق آنها تمامی کارهای روزانه خود را بدون اتلاف وقت و معطلی انجام می دهند. اموری همچون کارهای بانکی که در گذشته زمان زیادی را برای انجام آنها صرف می کردیم اکنون به راحتی و تنها با اتصال به اینترنت و اپلیکیشن های مختلف انجام می شوند. امور مربوط به حوزه مالی و پرداخت یکی از مهم ترین کارهایی است که شهروندان در طول روز سر و کار زیادی با آنها دارند.

9.2 mb